Evropski modeli razvoja publike

Edukativni seminari za zaposlene u kulturi

Projekat „Evropski modeli razvoja publike“ činila su tri edukativna seminara održana u Vršcu, Zrenjaninu i Pančevu, koja su bila namenjena kolegama iz institucija kulture, javnog i civilnog sektora, na području Srbije, a pre svega Vojvodine.

Osnovno pitanje koje je projekat postavio bilo je: Imamo li odgovarajuće programe za našu publiku? Ima li odgovarajuće publike za naše programe?

Budući da iskustva evropskih zemalja idu u prilog racionalizaciji ljudskih i materijalnih resursa, potenciranju kreativnosti i inovacija i upotrebi novih tehnologija u cilju održavanja postojeće i kreiranja nove publike, seminari “Evropski modeli razvoja publike” imali su za cilj podizanje svesti o kulturnom proizvodu kao tržišnom proizvodu (tržišta kulturne ponude i potražnje) koji bez svog konzumenta gubi smisao. Namera je bila da se pruže informacije i ”alatke” za analizu kulturnih potreba našeg društva i kreiranje adekvatne ponude u skladu sa segmentacijom publike. Takođe, ukazalo se na neophodnost saradnje unutar sektora, umrežavanje institucija i uspostavljanje međunarodne saradnje. Gosti predavači su u okviru tri seminara predstavili različite aspekte oblasti razvoja publike, s namerom da prikažu pozitivne primere i održive modele.

Projekat koji je „Kulturis“ pokrenuo uz podršku Pokrajinskog sekretarijata za kulturu Vojvodine obuhvatio je tri predavanja relevantnih gostiju predavača iz evropskih zemalja, na temu “razvoja publika”, odnosno svih aktivnosti koje jedna kulturna institucija preduzima u cilju povećanja broja posetilaca animiranjem novih ciljnih grupa i edukacijom i boljim upoznavanjem potreba redovnih posetilaca.

Laslo Hemrik

Institucija kulture i komunikacija, muzeji i posetioci

Laslo Hemrik je načelnik Odeljenja za edukaciju Muzeja Ludvig, muzeja savremene umetnosti u Budimpešti (Ludwig Muzeum Budapest). Tokom svog izlaganja pozabavio se višeznačnošću termina ’komunikacija’ koji pruža brojna tumačenja: ostvariti dijalog jezičkim sredstvima ili na primer putem umetničkog dela. Ko je naša aktuelna, a ko potencijalna publika? Koji vid komunikacije sa posetiocima najviše odgovara institucijama kulture? Okosnicu izlaganja činilo je pitanje kako osnažiti odnos između posetilaca i muzeja putem edukativnih sadržaja.

Muzej Ludvig (Ludwig Múseum Budapest) je među vodećim evropskim institucijama kulture po pitanju edukacije publike i razvoja posebnih programa za različite interesne grupe. Ovaj muzej savremene umetnosti se od 2001. godine bavi edukacijskim aktivnostima široke skale, od programa namenjenih odraslima, do onih prilagođenih školskoj i predškolskoj publici. Značajno mesto u okviru edukativnog programa zauzimaju teme aktuelnih društvenih, kulturnih i medijskih fenomena i njihov uticaj na umetnost. Savremena umetnost zahteva aktivan pristup, reakciju posetioca, usled čega se pedagoške aktivnosti baziraju na dijalogu između umetničkog dela i posmatrača. Muzej Ludvig razvio je program lifelong learning for all koji podrazumeva segmentiranu ponudu u okviru porodičnog paketa koji je prilagođen svim generacijama, od najmlađih do najstarijih. U muzeju se odvija program „Šoljica čaja“ za starije posetioce, moguće je organizovati proslavu dečjih rođendana, a postoji i poseban dan za posetu porodica s malom decom.

Laslo Hemrik (László Hemrik) ima bogato iskustvo u organizaciji velikih kulturnih i umetničkih projekata, a pre dolaska na čelo Odeljenja za edukaciju radio je u sektorima kulturnog menadžmenta i postavki izložbi, a jedno vreme i kao saradnik u sektoru marketinga i odnosa s javnošću. Kvalifikovani je instruktor muzejskih edukatora i predavač metodologije muzejske edukacije na Fakultetu za obrazovanje i psihologiju u Budimpešti.  Autor je preko 400 članaka, eseja i kritičkih prikaza.

Predavanje je organizovano u Gradskoj kući u Vršcu u saradnji sa Kulturnim centrom Vršac.

Anhel Mestres

Kulturni kapital u službi građana, transformacija lokalnih domova kulture u savremene kulturne centre

Anhel Mestres (Ángel Mestres) je generalni direktor kulturne organizacije „Transit Projectes”, sa preko 200 zaposlenih, i predavač na Master studijama iz Menadžmenta u kulturi na Univezitetu u Barseloni. Kao gostujući predavač održao je veliki broj predavanja na univerzitetima u Španiji, Brazilu, Čileu, Argentini, Kubi, Maroku, Portugalu i Francuskoj. Sa „Transit Projectes” učestvovao je u transformisanju nekih od najznačajnijih kulturnih centara širom Katalonije i Španije, koji su sa novim modelima upravljanja i kreiranja programa uspeli da zadrže kvalitetan program, vrate publiku i postanu finansijski održive institucije. Sa preko 20 godina iskustva u javnom i privatnom sektoru, Mestres je jedan od vodećih stručnjaka  za izradu strategije razvoja i održivosti kulturnih institucija i organizacija. Među klijentima „Transit Projectes” nalaze se i kulturne institucije iz Italije i Francuske, a učestvovao je i u brojnim međunarodnim projektima u Južnoj Americi i Africi. Akcenat u svom radu stavlja na korišćenje novih tehnologija, inovacije i umrežavanje institucija kulture.

Anhel Mestres je tokom svog izlaganje pokušao da odgovori na pitanja ŠTA i KAKO su učinile španske institucije kulture koje su uspele da se prilagode socijalnim i ekonomskim promenama španske tranzicije i postanu referentne insitucije na lokalnom, regionalnom, a neke čak i na međunarodnom nivou. Na koji način su uspele da analiziraju kulturne potrebe i interesovanja publike, prilagode svoje programe novim zahtevima i privuku nove korisnike. Koje modele bi mogle da koriste institucije kulture u Srbiji da bi prevazišle sadašnje probleme.

Predavanje je u Zrenjaninu organizovano u saradnji sa Kulturnim centrom Zrenjanina.

Više biografskih podataka o Anhelu Mestresu moguće je pregledati na sledećim linkovima:

Generalni direktor Tranzit projekti (Trànsit Projectes) Barselona, Španija

Koordinator nastave i predavač na Master studijama iz Menadžmenta u kulturi na Univezitetu u Barseloni

Stručni konsultant u ITD Inovacija, Transferencija i Razvoj (ITD Innovación, Transferencia y Desarrollo)

Predsednik Abakus korporacije

Nekadašnji direktor Odeljenja za komunikaciju i odnose sa spoljnim saradnicima u Institutu za kulturu grada Barselone i generalni direktor DISTESA Grupo Anaya, izdavačke kuće specijalizovane za edukativne i didaktičke publikacije. Učestvovao je u brojnim međunarodnim projektima iz oblasti kulture i obrazovanja u Argentini, Čileu, Paragvaju, Portugalu, Brazilu, Peruu i Kolumbiji.

Ričard Hedli

Osnovne alatke za razvoj publike: izazovi pred institucijama kulture u okolnostima stalnih promena

Ričard Hedli (Richard Hadley) je nezavisni konsultant, predavač i producent brojnih festivala i kulturnih događaja. Ima preko 20 godina iskustva u menadžmentu u kulturi. Oštar mislilac i odličan predavač, ima veliko iskustvo u pomaganju institucijama kulture da definišu svoje ciljeve i smernice, da realizuju svoje planove i dođu do konstruktivnih rezultata. Kao jedan od osnivača Evropske mreže za razvoj publike (Audiences Europe Network) održao je brojna predavanja i seminare širom Evrope na različite teme, uključujući i kulturni turizam i festivalski menadžment za Kulturni savet Engleske, Learning and skills council i brojne lokalne samouprave. Pre toga, Hedli je vodio agenciju „Marketing: umetnost“ koja je dobila nagradu za razvoj publike budući da je prva kreirala i uvela sistem skladištenja i analize informacija o korisnicima/publici, kao i prvi engleski B2B (Business-to-Business) +B2C (Business-to-Consumer) portal za kulturu. Radio je u advertajzingu i kao šef marketinga za ekonomski razvoj lokalnih samouprava. Između ostalih institucija, sarađivao je sa Vladom Meksika, Univerzitetom u Hong Kongu, Kulturnim savetom Engleske i Heritage Lottery fondom u Velikoj Britaniji.

Zalaže se za model organizacije otvorene za promene, spremne da napreduje u sredini koja zahteva saradnju i međunarodnu razmenu znanja.

Hedlijevo predavanje organizovano je u saradnji sa Gradskom bibliotekom u Pančevu.

© Kulturis 2022 Sva prava zadržana
© Ilustracije Lluis Cadafalch

Web Fabrika – Web dizajn