Prostor za celoživotno učenje, profesionalni i lični razvoj

Mesto za rad, za okupljanje, za angažman korisnika

Biblioteka, naša sugrađanka

Biblioteka kao servis lokalne zajednice

Biblioteka za sve: diferencirana ponuda proizvoda i usluga u skladu sa segmentacijom publike

Kako im uspeva?

Video registar dobrih primera iz prakse javnih biblioteka na području Srbije u oblasti rada sa korisnicima