Culture vs. bullying

(In progress)

Istraživanja pokazuju da među oblicima nasilja koji najviše brinu ljude u Srbiji prvo mesto zauzima vršnjačko nasilje u školama. Uprkos tome što je reč o bolnoj temi na koju javnost veoma emotivno reaguje, njoj se u školskom sistemu, medijima i porodici ni kvantitativno ni kvalitativno ne posvećuje pažnja koju njen značaj zahteva. Nažalost, iskustva dece koja svakodnevno pate zbog ove vrste nasilja često izazovu interesovanje zajednice tek kada je prekasno za bilo kakvu vrstu intervencije. Namera udruženja Kulturis je da deci i nastavnicima ukaže na mogućnosti koje kultura pruža svakom od njih u borbi sa ovim ozbiljnim društvenim problemom.

Kroz niz radionica u školama, deca će biti podstaknuta da kritički razmišljaju o problemu vršnjačkog nasilja, sopstvenim iskustvima, bilo u ulozi posmatrača, žrtve ili nasilnika, i potencijalnim umetničkim formama za izražavanje misli i osećanja vezanih za ovu pojavu. Cilj Kulturisa je da mladima pruži priliku da se suoče sa nasiljem kroz umetnost i pokaže im da razvoj kulturnih potreba nije pitanje apstraktnog ideala već suštinski doprinos prevazilaženju svakodnevnih životnih izazova.

Copyright © 2022 Kulturis
© Illustrations Lluis Cadafalch

Web Fabrika – Web development